Numerologien

 

Den dato du er født på er ikke en tilfældig dato. Nej, det er præcist den dag, som du skulle fødes på for at møde de udfordringer, der er planlagt til dig.

Dit liv vil i store træk udfolde sig, som din fødselsdato fortæller os ved en numerologisk læsning. Dagens vibrationer indeholder, sammenlagt med dit navns vibrationer, en exceptionel viden om dig og dine muligheder. Fortæller om dit liv, dine følelser og din karmiske udvikling.

En numerolog afdækker tallenes vibrationer og kan læse, hvad du har med dig i dåbsgave. Meget præcist kan årene der kommer fortælle om de hændelser, som du skal igennem.

Mange opsøger derfor en numerolog for at få en læsning om medfødte muligheder og kommende opgaver. Hvordan udvikler man det, man har med sig? Hvordan får man hold på sin virkelighed. Hvad kan man gøre for at styre udenom tilbagevendende ubehageligheder. For at få kærlighed og ro i sit liv.

Hvordan kan man udvikle sig til et åndeligt, tænkende menneske.

For flere tusind år siden var mennesket i langt højere grad end i dag i kontakt med universets kræfter. Mennesket havde en højere bevidsthed om, at alt er forbundet.

I Mesopotanien levede et folk, der hed kaldæere. Dette folk bar på en stor viden om planeternes indbyrdes påvirkning. Om  indvirkningen på jordens liv. Kaldærernes viden er fundamentet til det, vi i dag kalder den urgamle okkulte Kaldæiske Numerologi: viden gennem planeter og tal.

Det er denne numerologiske metode, som jeg er uddannet i og fortløbende videreuddanner mig indenfor. 

Ihærdige forskere og seere har afdækket, samlet og videreudviklet, så metoden i dag er den fremmeste indenfor numerologien.

 

 

Numerolog siden 1999.
Clairvoyant coach siden 2004.

‘Optimer dit velbefindende gennem numerologi og  tanke’

hanne.uldal@scandinavian-numerologist.com

Kærlig hilsen

Hanne Uldal

alias

Vicktoria 

Numerologien

Numerologien afdækker gennem din fødselsdato og dit navn de vibrationer, som du er under konstant påvirkning af. Numerologien afslører det, der sker i dit liv.

Tal og bogstaver udtrykt gennem planeternes arketypiske energier. De 9 planeter repræsenterer hvert et tal; hvert tal/planet er udtrykt i et bogstav, som er overleveret fra et urgammelt fonetisk system.

Et navnenumeroskop er en geometrisk figur, hvor fødselsdato og navnenes talværdier indsættes på fast definerede pladser, hvorefter deres samspil fortæller en eksakt historie om personens liv. Men numerologien kan  afdække alt af interesse gennem numeroskoper og taldiamanter – ikke kun personers liv og levned.

Numerologi og forretning er et område, hvor den gamle okkulte viden, kan have en evident betydning. Se på navnet på din kommende business? Navnet på Virk.dk? Etableringsdatoen? Domænenavn? Navnet på det, du sælger o.s.v.

Dyrenumerologi har stor betydning for dinhunden. Vil du starte en kennel? Hvad skal den og alle komme hvalpe hedde? Hvad skal din nye hvalp hedde?

Årstalsrækker er energiperioder, og de fortæller dig om det, du tiltrækker i en valgt periode. Årstalsrækker skabes af din fødselsdato og dit navn og et godt navnenumeroskop skal have optimale årstalsrækker.

Et navneskifte vil altid ændre det, du tiltrækker. Men med et navn, der passer til dit fødselsoplæg, vil du komme nærmere til dine inderste ønsker og dit livs formål. Du får hjælp i dit arbejde og hjælp med at finde meningen med din inkarnation.

Numerologi for nyfødte har min store interesse. At hjælpe den nyfødte sjæl med at at starte sin livsbane.

 

 

Min vej til numerologien

Jeg voksede op i et dysfunktionelt hjem, og det har været et stort arbejde for mig at få orden på i mit liv. Der har været meget, jeg skulle tygge mig igennem og voldsomt meget, jeg skulle sige farvel til.

Jeg har følt mig desperat, uværdig, forfulgt og suicidal. Jeg har ledt og lidt for at få mit liv på rette køl. Det lykkedes. Jeg er i dag begavet med fire vidunderlige sønner og deres familier, mange nære venner og vidunderlige arbejdsopgaver.

Min baggrund

Fra min tidligste barndom har jeg kendt til åndelige lag af vores virkelighed og talt med ikke intellektuelle eksistenser. 

Jeg blev uddannet som skuespiller i 1973 fra Statens Teaterskole i København og  gennem mit arbejde som sanger og skuespiller udvikledes min passion og viden om drømmenes og følelsernes betydning. Det metafysiske! Fantasi, imagination og intuition blev mit felt. Sideløbende med mine kunstneriske opgaver blev det arbejdet med at forstå og opleve de dybereliggende lag i vores eksistens. 

Sidst i 1990’erne blev jeg numerolog fra Annet Kofoeds skole og fik praksis på Midtsjælland. I 2004 clairvoyant rådgiver fra Lone Hertzs skole. Samtidigt blev jeg færdig med en antroposofisk læreruddannelse for derefter at være tilknyttet Waldorfskolen i 10 år. I 2015  vendte jeg tilbage til historiefortællingen/ teatret. I 2023 blev jeg færdig hos numerologerne.dk med en overbygning, Masteruddannelsen i den kaldæiske numerologi.

Navneændringerne  

Før min numerologiske uddannelse havde jeg skiftet navn flere gange, fordi jeg følte for et navn, eller fordi jeg tog min ægtemands navn. Mit liv ændrede sig hver gang radikalt, og det var ikke altid positive vibrationer, jeg havde påført mig selv. Først senere relaterede jeg de store livsændringerne til mine navneskift.

Navne har altid interesseret mig. Jeg vidste intuitivt, at de var et udtryk for en dybere viden, men forstod ikke hvilken. Alle de bank jeg fik ved at have uharmoniske navne førte mig igennem mange ‘karmiske lektier’. 

Jeg har brugt mit liv som “numerologisk prøveklud”, indtil jeg fik styr på virkningen af navne og fødselsdage og fandt ro og accept i de navnevibrationer, der passer til den jeg er født som! Til min inkarnation.

Det er min overbevisning at målrettet, åndelig udvikling kan skabe en bedre verden og et lykkeligere liv. Jeg arbejder med en antroposofisk inspiration.

Jeg er klar til at hjælpe dig med at finde din vej.